Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

Bezpečnostný systém obce Ladce

 

Projekt: „Kamerovým systémom proti kriminalite v obci Ladce“

Investor: obec Ladce

Rozpočet projektu: 18 929,50,- €

Získaná dotácia z MV SR BA: 15 000,- €

 

Obec Ladce žiadala o dotáciu na vybudovanie kamerového systému z dôvodu snahy zabezpečiť občanom a návštevníkom obce pocit bezpečia a súčasne pôsobiť preventívne proti kriminalite.

 

Kamerové systémy zvyšujú pocit bezpečnosti, pôsobia ako odpudzujúci faktor pre prípadných narušiteľov a súčasne zjednodušujú identifikáciu páchateľov a napomáhajú k objasňovaniu rôznych neetických trestných činov.

 

Obec Ladce sa chce podieľať na boji proti kriminalite mládeže a odstraňovať protispoločenské konania detí a mládeže.

 

Inštalácia kamier bude veľkým prínosom k posilneniu situačnej prevencie, k dokazovaniu a vyšetrovaniu trestných činov, pri každej inštalovanej kamere bude informácia o monitorovaní priestorov.

 

Časový harmonogram projektu: 03/2017 – 12/2017

 

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“

 

 

Zverejnené dňa: 19. 05. 2017

Dátum zvesenia: do 12/2021