Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Archív

Archív zápisníc obecných zastupiteľstiev od roku 2009.