Niekedy ani netušíš ako málo môžeš urobiť pre niekoho, kto pre teba urobí mnohonásobne viac.

Aktuálne v obci Ladce

Na týchto podstránkach pravidelne aktualizujeme obsah ohľadom najnovších informácií.

Ak viete alebo chystáte zaujímavé podujatie, napíšte na admin@ladce.sk, radi vaše podujatie a oznam uverejníme.

Okrem obecných oznamov nájdete v tejto sekcii aj listové zásielky na meno, aktuálne foto, video a kalendár podujatí v obci.

 

 

Stále aktuálne linky a pdf:

 

Harmonogram výstavby kanalizácie

Návrh VZN o sociálnych službách