Veľký kameň obídeš o malý sa potkneš.

Aktuálne foto a video