Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Aerofoto Ladce, Tunežice 2014