Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

Pietna spomienka

Obec Ladce v spolupráci s klubom vojenskej histórie Červená hviezda pripravili pietnu spomienku pri príležitosti 72. výročia ukončenia 2 svetovej vojny a oslobodenia Ladiec v piatok 28. 4. 2017 o 19. hodine pri pamätníku na hlavnej križovatke.

Program od 19:00:
· Štátna hymna v podaní DH Ladčanka
· položenie vencov
· Príhovor starostu
· čestné salvy
· DH Ladčanka.

Napriek daždivému a studenému počasiu si hŕstka obyvateľov pripomenula  pamiatku našich hrdinov.