Konajme a žime tak, aby sa to páčilo všetkým, nie len ľuďom.

2013

Zápisnice a uznesenia z obecných zastupiteľstiev za rok 2013
 

 

V prílohách sú zápisnice a uznesenia za rok 2013