Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

2013

Zápisnice a uznesenia z obecných zastupiteľstiev za rok 2013
 

 

V prílohách sú zápisnice a uznesenia za rok 2013