Dobre je, keď sa spojí staré dobré s novým dobrým.

2013

Zápisnice a uznesenia z obecných zastupiteľstiev za rok 2013
 

 

V prílohách sú zápisnice a uznesenia za rok 2013