Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

2012

Zápisnice a uznesenia z obecných zastupiteľstiev za rok 2012
 

 

V prílohách sú zápisnice a uznesenia za rok 2012