Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

2012

Zápisnice a uznesenia z obecných zastupiteľstiev za rok 2012
 

 

V prílohách sú zápisnice a uznesenia za rok 2012