Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

2011

Zápisnice a uznesenia z obecných zastupiteľstiev za rok 2011
 

 

V prílohách sú zápisnice a uznesenia za rok 2011