Niekto má bohatstvo na rukách, niekto v rukách.

2011

Zápisnice a uznesenia z obecných zastupiteľstiev za rok 2011
 

 

V prílohách sú zápisnice a uznesenia za rok 2011