Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

2011

Zápisnice a uznesenia z obecných zastupiteľstiev za rok 2011
 

 

V prílohách sú zápisnice a uznesenia za rok 2011