Špinavý nie je vždy zlo, čistý nie je vždy dobro.

2010

Zápisnice a uznesenia z obecných zastupiteľstiev za rok 2010
 

 

V prílohách sú zápisnice a uznesenia za rok 2010