Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

2010

Zápisnice a uznesenia z obecných zastupiteľstiev za rok 2010
 

 

V prílohách sú zápisnice a uznesenia za rok 2010