Ak predĺžiš psovi reťaz - nedal si mu slobodu.

2009

Zápisnice a uznesenia z obecných zastupiteľstiev za rok 2009
 

 

V prílohách sú zápisnice a uznesenia za rok 2009