Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

2004 Jazda veteránov