Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

1. máj v Ladcoch 2008